Font Size

Cpanel

Μεταφορά του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο Πρόνοιας αυτού

shmata poasy-poaxia
Αθήνα, 26 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτ.: 506/1/39-γ

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Κοιν.:

1) Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Τάσο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

2) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού / ΥΔΤ

3) Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο Πρόνοιας αυτού»

Κύριε Υπουργέ,

Ο θεσμικός ρόλος των Ομοσπονδιών μας, επιβάλλει την ενημέρωσή σας για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και λαμβάνουν την μορφή αιτημάτων προς διεκδίκηση και υλοποίηση στο πλαίσιο της πολιτικής που ασκείτε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Αυτή τη φορά, όμως, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε συγχρόνως με την υπενθύμιση του αιτήματός μας, την έντονη διαμαρτυρία μας διότι έχουν παρέλθει ήδη δύο έτη απραξίας εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, καίτοι σας είχαμε ενημερώσει αναλυτικά από τις 30 Μαΐου 2016 με το υπ' αριθμ. πρωτ. 506/1/39β έγγραφό μας, βασισμένοι και πάλι σε προγενέστερη αλληλογραφία.

Είμαστε επομένως αναγκασμένοι να προβούμε στην εκ νέου υπενθύμιση του αιτήματός μας, τονίζοντας την αναγκαιότητα λειτουργίας του εν θέματι λογαριασμού, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες κάλυψης των αναξιοπαθούντων συναδέλφων, στο ασφυκτικό οικονομικό - κοινωνικό πλαίσιο που βιώνουμε τα τελευταία μνημονιακά έτη.

Ειδικότερα, με τα υπ' αριθ. 506/1/39 από 24-07-2015 και 506/1/39α από 11-12-15 έγγραφά μας, σας επισημάναμε την αναγκαιότητα της μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο Πρόνοιας αυτού, ένα ζήτημα που έχουμε ήδη συζητήσει σε ανώτατο επίπεδο με την Ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκαν για την προώθηση νομοτεχνικής βελτίωσης των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου.

Εν τάχει σας υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω Λογαριασμός, συστάθηκε από το έτος 1979 στο επικουρικό Ταμείο της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής. Τα τελευταία επτά (7) έτη λειτουργεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, έχει λογιστική αυτοτέλεια με αποθεματικό περίπου 1 εκατ. € και παρέχει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από 1.600,00 € έως 2.000,00 € περίπου, ως κάτωθι:

α) Στις οικογένειες των σε καιρό ειρήνης και σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία αποβιωσάντων ή εξαφανιζομένων μετόχων του Τομέα.

β) Σε ανικανότητα του μετόχου λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την υπηρεσία.

γ) Σε βαριά νόσο των μετόχων ή μέλους της οικογένειάς τους για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς Φορείς.

δ) Σε θεομηνίες ή σοβαρό ατύχημα με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε δυσχερή οικονομική θέση.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή έχουν παρέλθει δύο έτη χωρίς να έχει επιλυθεί το ζήτημα καίτοι οι κρατήσεις εξακολουθούν να εισρέουν προς τον Λογαριασμό χωρίς αντιθέτως αυτός να ανταποδίδει τα οφειλόμενα σύμφωνα με το Καταστατικό λειτουργίας του.

Επειδή ουδεμία επιβάρυνση παράγεται εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επειδή, τέλος, οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία επτά (7) έτη επιτάσσουν την εκδήλωση της μέγιστης δυνατής αλληλεγγύης σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και απώλειες οικείων προσώπων.

Και τέλος, επειδή από πλευράς του Δ.Σ. του Ταμείου έχει ληφθεί εδώ και καιρό η σχετική απόφαση μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 καθώς και σας έχει σταλεί η προταθείσα διάταξη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων.

Παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε άμεσα για την προώθηση στη Βουλή των Ελλήνων της αναγκαίας νομοτεχνικής βελτίωσης προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του βοηθήματος στους συναδέλφους που πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Για την Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα