Font Size

Cpanel

Συνεδρίαση Επιτροπής Οικονομικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων

poasy
Αθήνα, 25 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/9/71-β

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνεδρίασε στις 23-05-2017, στα Γραφεία της Ομοσπονδίας μας, η Επιτροπή Οικονομικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων, αποτελούμενη από τον Επικεφαλής κ. Γεώργιο ΚΟΥΛΙΑΚΗ (Ε.Α.Υ. Εύβοιας) και τα μέλη κ. Παναγιώτη ΑΓΓΕΛΙΔΗ (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης), κ. Κωνσταντίνο ΚΙΤΣΙΟ (Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων), κ. Βασίλειο ΟΣΣΑ (Ε.Α.Υ. Σερρών) και κ. Ιωάννη ΘΕΛΟΥΡΑ (Ε.Α.Υ. Λάρισας) για θέματα αρμοδιότητάς της.
25

 

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν διεξοδικά τα κάτωθι θέματα που αφορούν: α) τις διατάξεις του νέου ειδικού μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων (ν.4472/2017), β) την επανεξέταση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Ταμείων μας, γ) τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΕΑΠΑΣΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014, δ) τη μη χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων στους αναξιοπαθούντες συναδέλφους από τον ειδικό λογαριασμό του ν.826/1978 και ε) τα προβλήματα που παρατηρούνται με τις δαπάνες των Υπηρεσιών και τα υπομνήματα του αστυνομικού προσωπικού.

Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι στρεβλώσεις – αδικίες που προκαλούνται μέσα από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου μας, καταγράφηκαν προτάσεις βελτίωσης αυτού, οι οποίες δε θα πρέπει να αποκλίνουν από τις αποφάσεις του ΣτΕ (μισθοί στα επίπεδα προ του 8/2012, επιστροφή υπόλοιπων αναδρομικών κ.λπ.) και προτάθηκε η σύνταξη σχετικού υπομνήματος από την Εκτελεστική Γραμματεία προς τους αρμόδιους φορείς για ενημέρωσή τους και περαιτέρω νομοτεχνικές ρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε πόσο κομβική ήταν η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος με το διεκδικητικό πλαίσιο που είχε, κάτω από το περιβάλλον που ενήργησε (αιφνιδιασμού, μηδενικού διαλόγου, προσαρμοσμένο μόνο στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) και αναλύθηκαν τα σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο των συναδέλφων, όπως η άρση του πλαφόν του πενθημέρου που εισήχθη αρχικά στο σχέδιο νόμου και δε θα καλύπτονταν η περικοπή από καμία προσωπική διαφορά, η δέσμευση της προσμέτρησης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και των ετών σπουδών για την απόκτηση πτυχίου στην κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια, όταν αναγνωρίστηκε μέχρι την 31-12-2016, αλλά και η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, σε ένα σημαντικό δείγμα ενιαίας αντιμετώπισης όλων των στελεχών (Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων).

Παράλληλα, με την ανάλυση του μισθολογίου, συζητήθηκαν πιθανά προβλήματα στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ (τέως Ε.Χ.) μέχρι την 31-12-2014, αφού πλέον με τις νέες μισθολογικές διατάξεις το χρονοεπίδομα δεν υφίσταται και ο νέος βασικός μισθός σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος από το σύνολο του παλαιού βασικού συν του χρονοεπιδόματος, ενώ σε κάποιες άλλες, είναι μικρότερος. Ένα άλλο θέμα που ανακύπτει με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, είναι αυτό των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Ταμείων μας, είτε αφορούν τακτικές είτε έκτακτες κρατήσεις, δεδομένων και των αυξημένων ποσοστών κράτησης που έχουν εισαχθεί τα τελευταία έτη σε σύγκριση με τους λοιπούς ασφαλισμένους, στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου.

Επίσης, τονίστηκε η μεγάλη καθυστέρηση της νομοτεχνικής ρύθμισης που αφορά τη μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του ν.826/1978 στον Κλάδο Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ, η συσσώρευση στο Ταμείο πολλών αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους και η αναγκαιότητα αδιάκοπης καταβολής του εν λόγω βοηθήματος, δεδομένου ότι δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και οι ανάγκες για οικονομικές ενισχύσεις αυξάνονται συνεχώς.

Τέλος, συζητήθηκαν τα προβλήματα που παρατηρούνται με τις δαπάνες των Υπηρεσιών, αλλά και με τα υπομνήματα των συναδέλφων, τα οποία οφείλονται τόσο στο νέο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις του ν.4412/2016, όσο και στη γραφειοκρατία – έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες – παρεμβάσεις που έχει κάνει η Ομοσπονδία μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, ορμώμενη από τις καταγγελίες πρωτοβάθμιων σωματείων, αλλά και μελών του ΔΣ, σε συνδυασμό και με τη ψήφιση των τελευταίων σχετικών διατάξεων, κατατέθηκαν προτάσεις εξομάλυνσης των προβλημάτων και προτάθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας με τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και Επιτελικού Σχεδιασμού για ενημέρωση και σχεδιασμό επίλυσης των εν λόγω προβλημάτων.

Τα μέλη της Επιτροπής, θα βρίσκονται καθημερινά στη διάθεση των συναδέλφων δια των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, ώστε να γίνουν κοινωνοί των μισθολογικών – ασφαλιστικών προβλημάτων τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα