Font Size

Cpanel

Παρέμβαση στο προσχέδιο Νόμου "Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας"

poasy

Αθήνα 3 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 503/4/65α
Προς: Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
          κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
Κοιν.: 1) Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών
              κ. Δημήτριο ΜΑΡΔΑ
          2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          3) Πολιτικά Κόμματα
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

  Με το Προσχέδιο Νόμου «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» του Υπουργείου Οικονομικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εντός των στενών χρονικών ορίων της 28ης Μαΐου 2015 έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους Αστυνομικούς όλης της Χώρας, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο υπ' αριθ. 503/4/34 από 2/6/2015 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας.

  Με το εν λόγω Προσχέδιο Νόμου αυξάνονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις, ανακαθορίζονται οι αποζημιώσεις για τις μετακινήσεις και επέρχεται σειρά άλλων τροποποιήσεων των ισχυουσών διατάξεων.

  Ειδικότερα με βάση το άρθρο 15, «Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας», ορίζεται ότι:

  «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας & Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

  Επειδή είναι προφανές ότι το Υπουργείο Οικονομικών «ενδιαφέρεται» για την περαιτέρω περιστολή των λειτουργικών δαπανών και της Ελληνικής Αστυνομίας, αδιαφορώντας για την περαιτέρω καταβαράθρωση του επιπέδου ασφαλείας, των συνθηκών εργασίας και την αποτελεσματικότητα, συνολικά, των αστυνομικών υπηρεσιών, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε την διατυπωθείσα από την αρχή των μνημονιακών μέτρων, καθολική απαίτηση των ενστόλων:

  Όχι άλλες περικοπές στο αγαθό της ασφάλειας των πολιτών. Ναι στην οικονομική ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διασφάλιση αστυνομικών και πολιτών!

  Εξάλλου, η απρόσκοπτη καταβολή των οδοιπορικών εξόδων στους δικαιούχους αποτελεί διαχρονική μέριμνα της Ομοσπονδίας μας καθόσον συνεχίζεται το φαινόμενο της υποτίμησης τους εκ μέρους της Πολιτείας. Μετά από δικούς μας αγώνες θεσμοθετήθηκε η αποζημίωση των αποσπάσεων, οδοιπορικών κλπ εξόδων. Τελευταία, δε, με την υπ' αριθμ. 8002/35/387-β από 21/8/2014 (ΦΕΚ Β 2349 από 1/9/2014 Απόφαση «Δαπάνες διανυκτέρευσης Αστυνομικών σε αστυνομικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας», ρυθμίστηκε ένα επίμαχο θέμα και αυτό όχι όπως θα έπρεπε, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να αποφαίνεται ότι χρηματικά εντάλματα παρελθόντων ετών δεν μπορούν να θεωρηθούν λόγω παραγραφής της αρχικής τους αξίωσης.

  Προς τούτο η Ομοσπονδία έχει προσφύγει νομικά, με αίτηση ανάκλησης ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώ αναμένουμε τη δίκαιη αποκατάσταση της βλάβης που έχουν υποστεί οι δικαιούχοι, ευρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας αρνητικής εξέλιξης.

  Κύριε Υπουργέ,

  Θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν θα συντρέξετε στην εφαρμογή οποιασδήποτε αρνητικής απόφασης, σχετικής με την υλοποίηση του άρθρου 15, αλλά και κάθε άλλης απαράδεκτης διάταξης.

  Απαιτούμε από την Ηγεσία την στήριξη του εργαζόμενου αστυνομικού και τη διασφάλισή του, με κάθε μέσο και πόρο, ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί πάντα στο μέγιστο επιθυμητό βαθμό και διακινδυνεύοντας ακόμα και τη ζωή του, την ύψιστη αποστολή στην οποία τον έχει τάξει το καθήκον.

ypografes-poasy

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα