Font Size

Cpanel

Να αποφευχθεί η δικαστική οδός
Νομοθετική ρύθμιση για την εξέλιξη των Αρχιφυλάκων μη ανακριτικών καθηκόντων

  Η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη Αρχιφυλάκων μη ανακριτικών καθηκόντων που έχουν εισαχθεί στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ. πριν το 1995 ήταν το αντικείμενο της ομιλίας στο 24ο πανελλαδικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ του αντιπροσώπου της ΕΑΥ Αργολίδας κ. Νίκου Γκανιού.

  Ως γνωστόν, οι συνάδελφοι που έχουν εισαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ., εκτός διαδικασίας πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προάγονται μέχρι τον βαθμό του Αρχιφύλακα χωρίς να είναι ανακριτικοί υπάλληλοι.

  Οι εισαχθέντες Αστυνομικοί στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων σύμφωνα με τον Ν.2226/1994 είναι εκ του Νόμου ανακριτικοί υπάλληλοι και προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, του Αρχιφύλακα και του Ανθυπαστυνόμου. Οι αστυνομικοί Υπάλληλοι ανακριτικοί και μη, εμπλέκονται στους ίδιους κινδύνους, εκτελούν ίδιο αστυνομικό έργο, ίδια καθήκοντα, ίδιες υπηρεσίες, ίδιο ωράριο, ίδιες συνθήκες εργασίας, φορούν την ίδια στολή, πλην βαθμόσημου και πλην του ανακριτικού έργου.

  Το παράδοξο όλης της υπόθεσης είναι ότι όταν ένας ανακριτικός αστυνομικός υπάλληλος που φέρει τον βαθμό του Αστυφύλακα ή του Υπαρχιφύλακα ή του Αρχιφύλακα βάσει του Ν.2226/1994, όταν εκτελεί καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας είναι ανώτερος και διατάζει έναν Αρχιφύλακα μη ανακριτικό υπάλληλο και ας είναι αρχαιότερος σε χρόνια και βαθμό από αυτούς, παραβιάζοντας την ισχύουσα σειρά αρχαιότητας που ισχύει μέχρι σήμερα στη ΕΛ.ΑΣ. κατά έκαστη βαθμίδα και ιεραρχία, αν και είναι κύριο χαρακτηριστικό του σώματος. Όλες οι αστυνομικές σχολές της ΕΛ.ΑΣ. ανεξαρτήτου χρονιάς, έχουν αναγνωριστεί από το Ελληνικό Κράτος ως παραγωγικές σχολές διότι ο νομοθέτης έκρινε ότι όλες οι σχολές είναι ίδιες και το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος εισαγωγής των αστυνομικών σε αυτές. Ο χρόνος σπουδών μπορεί να διαφέρει λίγο διότι οι καταταγέντες πριν το 1995 έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία, άρα έχουν εκπαιδευτεί σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση και σε όπλα, ενώ οι εισαχθέντες μέσω πανελλαδικών εξετάσεων είναι αστράτευτοι και πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό τον τομέα μέσα στην σχολή.

  Εφόσον οι σχολές της ΕΛ.ΑΣ. ανεξαρτήτου εποχής, έχουν αναγνωριστεί από το Ελληνικό Κράτος ως παραγωγικές σχολές, πιστεύουμε ότι ο Νόμος δημιούργησε μια άδικη ανισότητα μεταξύ συναδέλφων η οποία είναι πέρα από κάθε λογική, καθώς παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, υποβαθμίζοντας ένα αριθμητικό σύνολο αστυνομικών μη ανακριτικών υπαλλήλων, στερώντας τους την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, καθώς η διαφορά μεταξύ ανακριτικών αστυνομικών και μη είναι ο τρόπος εισαγωγής στην ΕΛ.ΑΣ. αφού δεν προκύπτει σαφής διαφορά ανάμεσα στις σπουδές των μεν και των δε.

  Θεωρούμε ότι για τους συναδέλφους αυτούς θα πρέπει άμεσα να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση που να τους εξελίσσει βαθμολογικά και μισθολογικά όπως και τους ανακριτικούς υπαλλήλους πριν το έτος 1995 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1590/1986. Δεν είναι δυνατόν οι αστυνομικοί που έχουν εισαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. πριν το 1995 να έχουν διαφορετική βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όταν στα άλλα Σώματα (Στρατό, Πυροσβεστική, Λιμενικό) υπάρχει συνεχής βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και κανείς δεν μένει στον ίδιο βαθμό για τόσα χρόνια.

  Κάτι ανάλογο πραγματοποιήθηκε επιλεκτικά και στην ΕΛ.ΑΣ. με τους συναδέλφους που κατείχαν το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, όπου το ίδιο το Κράτος τους αναγνώρισε το δικαίωμα της βαθμολογικής εξέλιξης, δίνοντάς τους την δυνατότητα να προαχθούν στον βαθμό του Υ/Β και Υ/Α που κάποιοι συνάδελφοι Ανθυπαστυνόμοι για να αναγνωρίσουν την παλαιότητά τους - αρχαιότητα τους, καθώς ιεραρχικά ήταν πάνω από κάποιους άλλους, προσέφυγαν με αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια όπου και δικαιώθηκαν και έλαβαν τους βαθμούς που τους στερούσε η υπηρεσία.

  Παρατηρείται ότι πολλοί Αρχιφύλακες μη ανακριτικοί οι οποίοι έχουν εισαχθεί στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. πριν το έτος 1995, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1590/1986, έχουν αιτηθεί από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες την βαθμολογική εξέλιξη που παρέχεται σε όσους έχουν εισαχθεί στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τον Ν.2226/1994 χωρίς όμως να γίνει αποδεκτό το αίτημά τους.

  Κατόπιν, για να λάβουν τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και τις δικαιούμενες μισθολογικές τους προαγωγές, προσέφυγαν με αγωγές στα Διοικητικά Δικαστήρια επιζητώντας την δικαίωσή τους ώστε να αναγνωριστεί το δικαίωμα της βαθμολογικής τους εξέλιξης, όπως των υπολοίπων αστυνομικών που έχουν εισαχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. με τον Ν.2226/1994 με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και είναι ανακριτικοί υπάλληλοι.

  Πρέπει να τονιστεί ότι οι Αρχιφύλακες μη παραγωγικής σχολής, διαθέτουν τεράστια εμπειρία σε πολλά αστυνομικά θέματα, καθώς ως μάχιμοι αστυνομικοί εργαζόμενοι στο πεζοδρόμιο, έχουν επιληφθεί σε αμέτρητα συμβάντα στην διάρκεια της αστυνομικής τους καριέρας και είναι αυτοί που καθοδηγούν τους νεοεξερχόμενους αστυφύλακες ανακριτικούς από τις Σχολές της αστυνομίας, διδάσκοντας με την πείρα τους πώς να αντιμετωπίσουν το έγκλημα και δύσκολες καταστάσεις, αποφεύγοντας τους πάσης φύσεως κινδύνους.

  Η εμπειρία αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη. Μετά από 25 συναπτά έτη μάχιμης εργασίας η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει το έργο τους και να τους ανταμείψει ηθικά, προάγοντάς τους στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ώστε να υπάρχει το κίνητρο παραμονής στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ. Μετά από τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή οι αντοχές, τα αντανακλαστικά αρχίζουν να μειώνονται με εμφανή τα σημάδια κόπωσης και ταλαιπωρίας από το άστατο ωράριό μας και το επικίνδυνο του επαγγέλματός μας. Μια υπεύθυνη θέση επομένως θα αποτελούσε την ιδανική λύση.

  Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καλείται όπως εξετάσει το εν λόγω θέμα και εισηγηθεί μια λύση του, εκτός των δικαστικών αιθουσών, γιατί στο τέλος οι συνάδελφοι θα δικαιωθούν αλλά θα είναι άδικο να ταλαιπωρηθούν και να ξοδευτούν για κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να ρυθμιστεί με μια νομοθετική πράξη από τον αρμόδιο Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Είσαι Εδώ : ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Νομοθετική ρύθμιση για την εξέλιξη των Αρχιφυλάκων μη ανακριτικών καθηκόντων