Font Size

Cpanel

Ενημέρωση για το Μ.Τ.Σ.

poasy

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 605/13/45β

Προς: 1) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
          2) Μέλη Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΣ

  Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

  Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 605/13/45α από 29/05/2014 ανακοίνωσής μας, η πλήρης ενημέρωση που είχαμε από το ΥΦ.ΕΘ.Α. έχει ως ακολούθως: «

  1. Τον Ιούλιο 2012 η κατάσταση που επικρατούσε στο ΜΤΣ ήταν η εξής:

α. Ανεξόφλητες οφειλές προς τρίτους για ΒΟΕΑ, ποσό 180 εκ.€ περίπου, που είχε δοθεί ως μέρισμα.

β. Ανεξόφλητη οφειλή προς τον ΕΚΟΕΜΣ, ποσό 40 εκ.€ περίπου.

γ. Ανεξόφλητο χρέος προς το Υπ.Οικονομικών, ποσό 158 εκ.€ περίπου, δηλαδή συνολικές οφειλές στο ποσό των 378 εκ.€ περίπου.

δ. Έκθεση Επιθεώρησης από το αρμόδιο Ελεγκτικό Όργανο του ΥΠΕΘΑ, που είχε διαταχθεί από τον ΥΕΘΑ κ. Αβραμόπουλο τον Δεκ.2011, με κυριότερα ευρήματα την μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί διανομής μερίσματος και επένδυσης του αποθεματικού του κεφαλαίου.

  2. Ενέργειες που αναλήφθηκαν από τον αρμόδιο ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα για τα παραπάνω:

α. Σύσταση διακλαδικής – διυπουργικής επιτροπής για την εξυγίανση του ΜΤΣ – την βιωσιμότητα και δυνατότητα ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων (με συμμετοχή και της ΕΛ.ΑΣ).

β. Ένταξη της οφειλής των 180 εκ.€ στην ειδική χρηματοδότηση του Υπ.Οικονομικών και πληρωμή των 13.000 ανεξόφλητων ΒΟΕΑ στα δικαιούχα τέκνα των μετοχομερισματούχων.

γ. Τακτοποίηση σε ετήσιες δόσεις των 10 εκ.€, της οφειλής των 40 εκ.€ στον ΕΚΟΕΜΣ. Σήμερα απομένει το ποσό των 20 εκ.€ περίπου.

δ. Νομοθετική ρύθμιση (ν.4058/2012) της οφειλής των 158 εκ.€ στο Υπ.Οικονομικών με αποπληρωμή του σε ετήσιες δόσεις έως το έτος 2027.

ε. Λογιστικός διαχωρισμός του λογαριασμού του ΒΟΕΑ για να μην χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.

στ. Διαβίβαση στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών της Έκθεσης Επιθεώρησης. Λόγω του ύψους του ποσού που υπερβαίνει την αρμοδιότητα του Στρατοδικείου Αθηνών ο φάκελος διαβιβάσθηκε στην αρμόδια εισαγγελέα της τακτικής δικαιοσύνης (Κα Ράικου).

  3. Αποτελέσματα Διακλαδικής – Διυπουργικής Επιτροπής (το πρακτικό υποβλήθηκε στον αρμόδιο ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα)

α. Πρόταση Σχεδίου Νόμου με βελτιωτικές ρυθμίσεις για τα Μετοχικά Ταμεία ιδιαίτερα για το ΜΤΣ. Μια εκ των προτάσεων ήταν μέρος της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων να περιέρχεται ως Πόρος στα Μετοχικά Ταμεία.

β. Πρόταση για σύνταξη ειδικής μελέτης από εξειδικευμένο φορέα σχετικά με την δυνατότητα ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας.

  4. Ενέργειες από αρμόδιο ΥΦΕΘΑ επί των προτάσεων της παραπάνω Επιτροπής:

α. Επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου και υποβολή του από τον Νοε.12 στον ΥΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είχε την αρμοδιότητα του νομοθετικού έργου του ΥΠΕΘΑ. Ο κ. ΥΕΘΑ δεν ανέλαβε την απαραίτητη νομοθετική πρωτοβουλία.

β. Μετά τον ανασχηματισμό τον Ιουν.2013, έγινε επεξεργασία και επικαιροποίηση του ως άνω Σχεδίου Νόμου από τον ΥΦΕΘΑ κ.Δαβάκη και τον Σεπ.2013 υποβλήθηκε εκ νέου στον ΥΕΘΑ κ. Αβραμόπουλο, ως αρμόδιο επι του νομοθετικού έργου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

γ. Εντολή από ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα, για διερεύνηση δυνατότητας ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων. Εν συνεχεία απόφαση από ΥΦΕΘΑ κ.Δαβάκη, για σύσταση Διακλαδικής – Διυπουργικής Επιτροπής (συμμετοχή και της ΕΛΑΣ, Λιμενικού κλπ) με έργο την σύνταξη των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή εξειδικευμένου εξωτερικού φορέα που θα αναλάβει την σύνταξη ειδικής μελέτης για την δυνατότητα και βιωσιμότητα ενοποίησης των τριών Ταμείων σε ένα Μετοχικό Ταμείο. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί και η απαραίτητη διαβούλευση στο διαδίκτυο και βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού.

  5. Λοιπές Εκκρεμούσες Νομοθετικές Ενέργειες:

α. Τροπολογίας για την μείωση της υποχρέωσης δημιουργίας αποθεματικού έως το έτος 2016 από το 20% των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του (32 εκ.€ περίπου) σταθερά στο ποσό των 20 εκ.€ ανά έτος. Η τροπολογία έχει ήδη υπογραφεί εδώ και ένα δίμηνο από τους κ.ΥΕΘΑ και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αλλά για ανεξήγητους λόγους δεν έχει μέχρι σήμερα ενταχθεί σε κάποιο νομοσχέδιο. Με την ψήφιση της αποδεσμεύεται ποσό 10 εκ.€ περίπου υπέρ των εσόδων του Ταμείου. Η μη ψήφιση της πιθανόν θα οδηγήσει σε ισόποση μείωση του μερίσματος.

β. Έχει υποβληθεί αρμοδίως στον κ.ΥΕΘΑ τροπολογία του άρθρου 20, παρ.7 του ν.4058/2012, για επέκταση του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής των 153 εκ.€ στο ΥΠΟΙΚ με επιμήκυνση στα 25 έτη. Βελτίωση των εσόδων του ΜΤΣ με ποσό των 5-10 εκ.€ περίπου, ετησίως. Η μη ψήφιση της πιθανόν θα οδηγήσει σε ισόποση ποσοστιαία μείωση του μερίσματος.

γ. Έχει υποβληθεί αρμοδίως στον κ.ΥΕΘΑ τροπολογία για διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ με συμμετοχή εν ενεργεία Ανωτάτου Αξκού της ΕΛΑΣ.

  6. Επικουροποίηση των Μετοχικών Ταμείων:

α. Δεν προκύπτει πουθενά μέχρι σήμερα από την κείμενη νομοθεσία η μετατροπή των Μετοχικών Ταμείων σε Επικουρικά.

β. Δεν υφίσταται στο ΥΠΕΘΑ πρόθεση – σκέψη για τέτοια μετατροπή.

  7. Στόχοι για την βιωσιμότητα του ΜΤΣ:

  Για να προσδιοριστούν οι στόχοι για το ΜΤΣ, κυρίαρχος παράγοντας είναι ότι το ΜΤΣ στηρίζεται στο διανεμητικό σύστημα και χορηγεί μέρισμα που είναι απόλυτα εξαρτημένο από τα έσοδα του, καθόσον μοιράζει τα καθαρά κέρδη της περασμένης χρονιάς. Ως εκ τούτου βασικός σκοπός είναι η αύξηση των εσόδων του Ταμείου, που δύναται να επιτευχθεί:

α. Με διεύρυνση της συμμετοχής της ΕΛΑΣ στην Διοίκηση του ΜΤΣ, τόσο στην καθημερινή του λειτουργία όσο και στο Δοικητικό του Συμβούλιο, προκειμένου να υφίσταται άμεση ενημέρωση και συμμετοχή στα θέματα που αφορούν το Ταμείο.

β. Με καθιέρωση σταθερού και διαφανούς μηχανισμού ελέγχου απόδοσης από την ΕΛΑΣ στο ΜΤΣ των προβλεπομένων εσόδων που πρέπει να αποδίδει η ΕΛΑΣ.

γ. Με άμεση προώθηση και ψήφιση του έτοιμου Σχεδίου Νόμου με βελτιωτικές για τα Ταμεία διατάξεις, που επί 18 μήνες βρίσκεται στο ΥΠΕΘΑ. Βελτίωση των εσόδων του ΜΤΣ με ποσό άνω των 6 εκ.€ περίπου, ετησίως.

δ. Με άμεση προώθηση για ψήφιση της υπογεγραμμένης από τον κ.ΥΕΘΑ και Αναπληρωτή Υπ.Οικονομικών τροπολογίας του άρθρου 77 του ν.4146/2013 για δημιουργία αποθεματικού 20 εκ.€ ετησίως έως το έτος 2016 αντί του προβλεπομένου 20% των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του. Βελτίωση των εσόδων του ΜΤΣ με ποσό των 10 εκ.€ περίπου, ετησίως.

ε. Με άμεση προώθηση για ψήφιση βελτιωμένης τροπολογίας του άρθρου 20, παρ.7 του ν.4058/2012, για επέκταση του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής των 153 εκ.€ στο ΥΠΟΙΚ με επιμήκυνση στα 25 έτη και διαμόρφωση των ετησίων δόσεων αποπληρωμής της στα 6 εκ.€ ετησίως με περιοδο χάριτος 3 ετών και έτος έναρξης το 2017, καθόσον από το έτος αυτό αφενός θα υπάρξει αύξηση των πόρων του ΜΤΣ από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του (ενοίκιο «ΑΤΤΙΚΑ»). Βελτίωση των εσόδων του ΜΤΣ με ποσό των 10 εκ.€ περίπου, ετησίως. Η υπόψη τροπολογία είναι σε γνώση και δύναται να προωθηθεί και ψηφιστεί με μονομερή πρωτοβουλία του Υπ. Οικονομικών.

στ. Με την απόδοση μέρους της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που παρακρατείται από τις συντάξεις των μερισματούχων του Ταμείου, αντι του ΑΚΑΓΕ στα Μετοχικά Ταμεία.

  Τα παραπάνω μέτρα θα βελτιώσουν τα έσοδα του ΜΤΣ σε ποσοστό 25% και άνω της ετήσιας δαπάνης των 100 εκ.€ που απαιτούνται για την πληρωμή του μερίσματος στα σημερινά επίπεδα και θα συμβάλει αφενός στην αποφυγή περαιτέρω μείωσης του και αφετέρου στην δημιουργία προυποθέσεων διαρκούς βιωσιμότητας του Ταμείου επ΄ωφελεία των νυν μερισματούχων αλλά και των επερχομένων γενεών – σημερινών μετόχων (ε.ε στελέχη) που είναι και οι οικονομικοί αιμοδότες του Ταμείου.»

ypografes-poasy

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα