Συνεργαστείτε για την επίλυση των ζητημάτων! Μην αναγάγετε σε πρόβλημα τον Αστυνομικό Θεσμό!!

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 14:19

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας Π.Δ. 45/2008

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας Π.Δ. 45/2008

Ίδρυση υπηρεσίας Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Τρικάλων

 Απότιση φόρου τιμής στους Ήρωες του Σώματος

Να γίνει πειθαρχικός έλεγχος για τις συνθήκες τέλεσης των μεταγωγών

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 15:04

Αύξηση οργανικών θέσεων στη Δ.Α.Κ.Α.Θ.

Αύξηση οργανικών θέσεων στη Δ.Α.Κ.Α.Θ.

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 14:53

Αύξηση οργανικών θέσεων

Αύξηση οργανικών θέσεων

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 14:01

Τροποποίηση διάταξης Νόμου 2713/1999

Τροποποίηση διάταξης Νόμου 2713/1999

Δρομολογούνται λύσεις αιτημάτων μας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα!

Συνθήκες λειτουργίας στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .