Θέσεις κατώτερων αξιωματικών για τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους 2021 με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια)

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 09:40

Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2021

Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2021

Καίρια ερωτήματα για να μην υποθηκευθεί εκ νέου ο Κώδικας Μεταθέσεων

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Έκτακτες μεταθέσεις στη Δ.Α. Χανίων έτους 2020

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Καταγγελία Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τη μη θετική αντιμετώπιση αιτημάτων μετάθεσης του χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 13:45

Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2020

Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2020

Ελλάδα για τον κ. Υπουργό είναι μόνο η Αττική & η Θεσσαλονίκη!

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 09:29

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2019

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2019

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 10:09

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2019

Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2019

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Δεν συμμετέχουμε στην ανηθικότητα και στην παρανομία σας

Σελίδα 1 από 2

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .