Ενίσχυση Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής με έμψυχο δυναμικό

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής με έμψυχο δυναμικό

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2020

Πρόταση αναδιάρθρωσης του Επιτελείου και Ειδικών Υπηρεσιών

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής. Όλα υπό το μηδέν 

Κατηγορία Άρθρα Ενώσεων 2019

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .