Παράταση του χρόνου εξάντλησης κανονικής άδειας έτους 2022

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2021

Εγκρίνεται το αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Να δοθούν οι άδειες την εορταστική περίοδο

Υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά την περίοδο της αναστολής χορήγησης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς / αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19

Παράταση ισχύος άδειας ειδικού σκοπού

Παράταση λήψης κανονικών αδειών έτους 2019

Παράταση λήψης κανονικών αδειών έτους 2019

Άρση της Απόφασης του Υπουργού για αναστολή χορήγησης αδειών

Σελίδα 1 από 2

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .