Πλήρης εναρμόνιση και εφαρμογή για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. των διατάξεων που αφορούν σε άλλους κλάδους

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πλήρης εναρμόνιση και εφαρμογή για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. των διατάξεων που αφορούν σε άλλους κλάδους

poasy

 

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 200/5/93α

 

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

  κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

            2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

  Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

Κοιν.: 1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

            2) Διευθυντή Διεύθυνσης Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης Α.Ε.Α

  Ταξίαρχο κ. Δημήτριο ΜΠΑΚΟΛΑ

            3) Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

            Αστυνομικό Διευθυντή κ. Δημήτριο ΠΟΛΥΖΟ

            4) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

 

Θέμα: «Πλήρης εναρμόνιση και εφαρμογή για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. των διατάξεων που αφορούν σε άλλους κλάδους»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. 302/13 από 14/11/2022 εγγράφου της, σχετικά με τη γονική άδεια για την ανατροφή παιδιού διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σας καλεί να μεριμνήσετε για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων που απολαμβάνει η αστυνομική οικογένεια, εντάσσοντας στο αστυνομικό μας δίκαιο και μια σειρά άλλων διατάξεων που ήδη ισχύουν για εργαζόμενους γονείς άλλων κλάδων και οι οποίες έως σήμερα δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Ελληνική Αστυνομία.

 

Συγκεκριμένα:

α) Επιβεβλημένη κρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 10Α του Π.Δ. 27/1986 – «Διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών», όπως τροπ. με το άρθρο 2 του Π.Δ. 93/2020, ώστε η δυνατότητα εξάντλησης της εννιάμηνης (9μηνης) άδειας ανατροφής τέκνου να ισχύει έως ότου το παιδί συμπληρώσει τα οκτώ (8), αντί των έξι (6) ετών.

β) Προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 28 ν. 4808/2021 – άρθρο 56 ν. 4830/2021 και για το Αστυνομικό Προσωπικό, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 10Α του Π.Δ. 27/1986 – «Διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών», όπως τροπ. με το άρθρο 2 του Π.Δ. 93/2020, όπως ισχύει για τις άδειες του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου η άδεια άνευ αποδοχών για την ανατροφή τέκνου χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε υπάλληλο υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών, ενώ η άδεια δύναται να ανέρχεται έως τα πέντε (5) έτη (σε αντίθεση με το όριο των δύο (2) ετών τα οποία ισχύουν για την ΕΛ.ΑΣ).

γ) Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 για τη δυνατότητα υπαλλήλου να αξιοποιεί το δικαίωμα τηλεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας κ.λπ.).

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις άδειες αστυνομικού προσωπικού, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανακούφισή του, δεδομένων των υψηλών απαιτήσεων του αστυνομικού λειτουργήματος καθώς επίσης και της συνεπαγόμενης έμπρακτης στήριξής του από την πολιτεία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της Ένωσης επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .