Αίτημα ενίσχυσης Δ.Α. Αργολίδος

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αίτημα ενίσχυσης Δ.Α. Αργολίδος

poasy

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 401/3/265α

 

Προς:   Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

            Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

Κοιν.:   Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας

 

Θέμα: «Αίτημα ενίσχυσης Δ.Α. Αργολίδος»

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της επανέρχεται στο μείζον ζήτημα των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Αργολίδος, το οποίο αντί να επιλύεται, προσλαμβάνει ιδιαίτερη οξύτητα προκαλώντας μεγάλη ανησυχία τόσο στο αστυνομικό προσωπικό όσο και στην τοπική κοινωνία.

Όπως τονίζεται, αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη για την κάλυψη των οξυμένων αναγκών,  ο  κεντρικός προγραμματισμός νέων προσλήψεων αστυφυλάκων, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων,  δεδομένου ότι στις ήδη υπάρχουσες κενές θέσεις, θα προστίθενται από τούδε και στο εξής και πολλές άλλες νέες, εξαιτίας του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων.

Επειδή η Ένωσή μας εμπεριστατωμένα καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα αίτια που το προκαλούν και δώσετε πειστικές απαντήσεις, με στόχο την αξιόπιστη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αργολίδα, η οποία δικαιούται να προστατεύεται από σύγχρονες αστυνομικές υπηρεσίες, πλήρως στελεχωμένες και επαρκώς προσανατολισμένες στην αποστολή τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της Ένωσης επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .