Εφαρμογή Νομοθετικής Ρύθμισης για την ακούσια ψυχική νοσηλεία

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Εφαρμογή Νομοθετικής Ρύθμισης για την ακούσια ψυχική νοσηλεία

poasy

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 800/7/81α

 

 

Προς:  1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

            2) Την Υφυπουργό Υγείας, κα Ζωή ΡΑΠΤΗ

 

Κοιν.:  1) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

            2) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

            Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ

            3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου

 

Θέμα: «Εφαρμογή Νομοθετικής Ρύθμισης για την ακούσια ψυχική νοσηλεία»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Σάμου, επανέρχεται στο μείζον ζήτημα της μεταφοράς ψυχικά πασχόντων συνανθρώπων μας σε νοσοκομεία, καθόσον το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4931/2022) και συγκεκριμένα το  άρθρο  59 δεν έχει τύχει ακόμα εφαρμογής.

Με το υπ’ αριθμ. 315/2/24 από 09/06/2022 έγγραφό του, το σωματείο επισήμανε την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων ώστε η μεταφορά ασθενών να γίνεται άμεσα προς αποφυγήν τραγικών συμβάντων, όπως αυτό που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο νέο έγγραφο του.

Παρακαλούμε, όπως λάβετε γνώση και πράξετε τα δέοντα ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της Ένωσης επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .