Καταγγελίες Ενώσεων Αστυνομικών Υπάλληλων Λάρισας και Μαγνησίας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Καταγγελίες Ενώσεων Αστυνομικών Υπάλληλων Λάρισας και Μαγνησίας

poasy

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 305/9/12α

Προς:   Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.:   1) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

             Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

             2) Ένωση Αστυνομικών Λάρισας

             3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας

Θέμα: «Καταγγελίες Ενώσεων Αστυνομικών Υπάλληλων Λάρισας και Μαγνησίας»

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Λάρισας και Μαγνησίας με κοινό έγγραφό τους, το οποίο σας επισυνάπτουμε, μας ενημέρωσαν ότι το τελευταίο διάστημα συνεχίζεται να διατίθεται αστυνομικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων με επίκεντρο τη διενέργεια ποδοσφαιρικών αγώνων αλλά και για μια επιστημονική έρευνα με ερωτηματολόγια για τους χρήστες του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των παραδρόμων αυτού.

Επειδή γεννώνται εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των αποφάσεων των διοικούντων,  όταν μάλιστα είναι γνωστά τα υπαρκτά προβλήματα και οι αδυναμίες της αστυνομίας να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της με επάρκεια και ασφάλεια για τους ίδιους τους αστυνομικούς, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις καταγγελίες των δυο Ενώσεων και πράξετε τα δέοντα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο των Ενώσεων επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .