Καταγγελίες Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων σε βάρος της Διοίκησης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Καταγγελίες Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων σε βάρος της Διοίκησης

poasy

 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 100/2/105α

 

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.: 1)Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

           Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ

           2)Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης

           3)Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης

           4)Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας

           5)Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας

Θέμα: «Καταγγελίες Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων σε βάρος της Διοίκησης»

          

Κύριε Αρχηγέ,

 

Με το παρόν έγγραφό μας, θέτουμε υπόψη σας τις σοβαρότατες καταγγελίες που διατυπώνονται από τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας, ήτοι την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας και το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας, που αναδεικνύουν την ελλιπή εφαρμογή των διαταγών αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία των κρατητηρίων.

Όπως επισημαίνεται ειδικότερα, ενώ έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 20 μηνών από την πρώτη Διαταγή και παρότι ακολούθησαν και επόμενες σχετικές Διαταγές, δυστυχώς καμία συμμόρφωση με τα διατασσόμενα σε αυτές δεν υπήρξε, με αποτέλεσμα κρατούμενοι (είτε συλληφθέντες στα πλαίσια αυτοφώρου, είτε παράνομοι μετανάστες, είτε μεταγόμενοι από άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες ή Καταστήματα Κράτησης ) να εισέρχονται προς κράτηση και να κρατούνται στα κρατητήρια, χωρίς να γίνεται προηγούμενη λήψη φαρυγγικού δείγματος, χωρίς να υπάρχουν ειδικοί προκαθορισμένοι χώροι απομόνωσης νεοεισερχομένων και ούτε καν χώροι καραντίνας.

Επειδή η κατάσταση αυτή συνιστά μείζονα κίνδυνο και απειλή για την υγεία και τις ζωές των συναδέλφων μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε άμεσα τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας και πράξετε τα δέοντα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο των Ενώσεων επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .