Χορήγηση κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Χορήγηση κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

poasy

Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 302/2/78

 

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.: Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ

Θέμα: «Χορήγηση κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας»

 

Κύριε Αρχηγέ,

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1647/20/2730633 έγγραφο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθορίζεται προφανώς εκ νέου η δυνατότητα λήψεως των υπολοίπων κανονικών αδειών αστυνομικού προσωπικού, το προσεχές διάστημα ώστε να εφαρμοστούν τα δικαιώματά του και η διοίκηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι αυτού, πολλώ δε μάλλον όταν όλο το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε καθολική ομολογία της παρεχόμενης υπερεργασίας και της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών καθ’ άπασαν την επικράτεια.

Ωστόσο, η επίκληση και πάλι των συνεχιζομένων εκτάκτων μέτρων για την πρόληψη της επέκτασης της πανδημίας και την προστασία της δημόσιας υγείας δημιουργεί περιθώρια παρερμηνειών της βούλησης του Αρχηγείου και εφαρμογή των διαταγών σας κατά το δοκούν εκ μέρους των υφισταμένων σας.

Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη όσα αναφέρονται και στην α’ σχετική υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 80189 από 12/12/2020 κοινή υπουργική απόφαση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 13/12 2020 έως 07/01/ 2021 (ΦΕΚ Β’ 5486/12- 12- 2020) κρίνεται σκόπιμο η έκδοση διευκρινιστικής διαταγής στην οποία να εγγράφεται ευκρινώς και να καθορίζεται η δυνατότητα χορήγησης των υπολοίπων αδειών καθ’ όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Δυστυχώς, η εμπειρία μάς διδάσκει ότι η διοίκηση συνήθως αναζητά κενά είτε ασάφειες στη διατύπωση των διαταγών προκειμένου να αποφεύγει την εφαρμογή τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .