Προτάσεις Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Προτάσεις Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας

Αθήνα, 05 Νοεμβρίου 2020

           Αρ. Πρωτ.: 800/1/4α

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

           2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας

Θέμα: Προτάσεις Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας μας απέστειλε ένα πλαίσιο προτάσεών της που αφορούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναγκαιότητα τροποποίησής του λόγω μεταβολής των δεδομένων βάσει των οποίων είχαν θεσμοθετηθεί είτε στο μακρινό παρελθόν είτε πρόσφατα.

Οι προτάσεις αφορούν ζητήματα λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών και το καθηκοντολόγιο των αστυνομικών, τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα προβλήματα στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και των αλλοδαπών γενικότερα.

Φρονούμε ότι οι προτάσεις της Ένωσής μας προσφέρονται για σοβαρή μελέτη και αξιοποίηση προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες νομοθετικές σας παρεμβάσεις με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις σας επί των προτεινομένων αλλαγών στο πλαίσιο του διαλόγου με την Ομοσπονδία μας για τα ζητήματα που τίθενται από το συνδικαλιστικό μας κίνημα προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

(Τα έγγραφα της Ένωσης εμπεριέχονται στα συνημμένα αρχεία)

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .