Καίρια ερωτήματα για να μην υποθηκευθεί εκ νέου ο Κώδικας Μεταθέσεων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Καίρια ερωτήματα για να μην υποθηκευθεί εκ νέου ο Κώδικας Μεταθέσεων

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 301/3/19α

            

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ  ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

           2) Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

           3) Τον Αρχηγό Ελληνικής της Αστυνομίας 

             Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

 

Θέμα: «Καίρια ερωτήματα για να μην υποθηκευθεί εκ νέου ο Κώδικας Μεταθέσεων»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, με το επισυναπτόμενο εκτενές έγγραφό της, θέτει καίρια ερωτήματα που αφορούν τις παρενέργειες της ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω των προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού (Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) και ζητά τις εύλογες απαντήσεις σας έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές εγκαίρως και να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος στο βωμό πρόσκαιρων οφελών και σκοπιμοτήτων.

Η Ομοσπονδία μας, εκφράζοντας το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος της Χώρας, εξαρχής όταν προέκυψε ζήτημα προσλήψεων εκτός του αντικειμενικού και δοκιμασμένου συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων, είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις της, επισημαίνοντας επίσης τους κινδύνους πρόκλησης νέων διχαστικών πρακτικών και διαχωρισμών του αστυνομικού προσωπικού, καθήλωσης της αστυνομίας σε λογικές που απέχουν πολύ από την αδήριτη λειτουργία για ένα σύγχρονο σώμα με σταθερές επαγγελματικές βάσεις, πτυχιούχους της αστυνομικής επιστήμης και αδιατάρακτες σχέσεις με την ελληνική κοινωνία.

Στον πυρήνα, όμως του προβλήματος που θίγει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και η οποία σας καλεί να διευκρινίσετε την πολιτική σας, είναι η προστασία του Κώδικα Μεταθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος κινδυνεύει να εξελιχθεί σε κουρελόχαρτο, προσβάλλοντας όχι μόνο αυτούς που αγωνίστηκαν στο παρελθόν για να κλείσουν πόρτες και παράθυρα στο ρουσφέτι, αλλά και το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, αφού το ζήτημα αφορά χιλιάδες νέους αστυνομικούς, ακόμα και αυτούς που είχαν προσληφθεί παλαιά ως Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες και απέκτησαν το βαθμό του Αστυφύλακα με τη γνωστή διαδικασία της λεγόμενης ομογενοποίησης του 2008.

Προφανώς και γνωρίζετε το μέγεθος της ανησυχίας που έχει καταλάβει όλους αυτούς τους συναδέλφους μας, αλλά και αυτούς ακόμα που προσελήφθησαν τελευταία επί των ημερών σας, λόγω της ασάφειας που υπάρχει όσον αφορά την προοπτική όλων συνολικά εξαιτίας της ανυπαρξίας μιας καταγεγραμμένης και γνωστής σε εμάς μελέτης για την προοπτική και την εξέλιξη της Ελληνικής Αστυνομίας, την επαγγελματική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της και ό,τι άλλο οφείλει μια σύγχρονη διοίκηση να προγραμματίζει, σεβόμενη τους υφισταμένους της, το ρόλο της και την αποστολή της.

Τα ερωτήματα που τίθενται επομένως είναι αμείλικτα και από την απάντησή τους δεν θα κριθεί μόνο η δική σας είτε η δική μας αξιοπιστία, αλλά θα κριθεί το κατά πόσο έχετε τη διάθεση να θεμελιώσετε τόσο στέρεες υπηρεσιακές σχέσεις εντός του σώματος όσο και τις αναγκαίες, καλές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και κοινωνίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

(Το έγγραφο της Ένωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .