Οδοιπορικά έξοδα

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Οδοιπορικά έξοδα

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 503/2/12-α

 

Προς:   Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

             Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.:   Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων

Θέμα:  «Οδοιπορικά έξοδα»

 

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, με το λεπτομερές έγγραφό της για τη διαδικασία καταβολής των οδοιπορικών εξόδων,  επισημαίνει το πρόβλημα που έχει προκύψει στην νησιωτική περιοχή της Δ.Α. Κυκλάδων και προτείνει λύσεις προκειμένου αφενός η Ελληνική Αστυνομία να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της, αφετέρου δε, οι συνάδελφοί μας να μην αισθάνονται αδικημένοι και οικονομικά ζημιωμένοι.

Ειδικότερα, το πρόβλημα συνίσταται στη μη αποζημίωση όσων μετακινούνται σε απόσταση μεταξύ δύο νησιών - μικρότερη των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Πρακτικά, όμως, αυτό γεννά περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι επιδιώκεται να λυθούν με την πιστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Ο νομοθέτης προφανώς δεν έλαβε υπόψη του ούτε τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής χώρας ούτε τις ιδιάζουσες συνθήκες αποφάσεων μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα τόσο για την ρύθμιση των εκκρεμουσών υποθέσεων όσο και για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας διότι όπως επισημαίνει και η Ένωσή μας απέναντι σε οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρουν τα μίλια, αλλά να επιλύσουν οι υπηρεσίες γρήγορα και αποτελεσματικά το πρόβλημά τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της Ένωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .