Οργανωτική δομή και λειτουργία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Οργανωτική δομή και λειτουργία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 400/1/54α

Προς:   Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.:  1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

                Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ

            2) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών

 

Θέμα:  «Οργανωτική δομή και λειτουργία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Ο Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας εκ της φύσεως της αποστολής του, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και τον βασικό πυλώνα των θεμελιωδών Αρχών του Κράτους και των Συνταγματικών διατάξεων που διέπουν την λειτουργία του, στα πλαίσια της ευνομίας, της ισότητας και του Δικαίου.

Για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του όπως άλλωστε για κάθε  φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, έχουν θεσπιστεί Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα που ως σκοπό έχουν αφενός την Οργανωτική του δομή και υπόσταση, αφετέρου την διασφάλιση και την μέγιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, με πρόταγμα την ασφάλεια, την τάξη, την ευημερία και την διαφύλαξη του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Και ενώ όλα τα προαναφερθέντα φαντάζουν ως απολύτως αναγκαία και φυσιολογικά, δυστυχώς παρατηρείται και μάλιστα διαχρονικά, μια στρέβλωση στην εν γένει εσωτερική λειτουργία του Σώματος, που ως αρχή έχει την κατάφωρη παραβίαση των εργασιακών κεκτημένων του προσωπικού καθώς και πλείστων άλλων οργανωτικών θεμάτων, διαιωνίζοντας μια ατέρμονη και ατελέσφορη κατάσταση, που διαταράσσει σε επικίνδυνο βαθμό τις σχέσεις υφιστάμενων προϊσταμένων και σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, προσχηματικά και σε πολλές των περιπτώσεων αναιτιολόγητα.

Το επισυναπτόμενο υπ' αριθ. 98/2020 από 03/06/2020 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, έρχεται ως φυσική απόρροια των καταγγελιών του συνόλου των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας ανά την Επικράτεια που θα πρέπει να προβληματίσει έντονα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε με τον παρεμβατικό του γραπτό λόγο να επισημάνει τα προβλήματα αυτά προς τις κατά τόπους Διοικήσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας και να εκλείψουν φαινόμενα που υποβαθμίζουν το κύρος του Οργανισμού μας που ως σκοπό έχει την τήρηση της νομοθεσίας και μόνο.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 (Το έγγραφο της Ένωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .