Μεταγωγές κατά παράβαση ισχυουσών διατάξεων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Μεταγωγές κατά παράβαση ισχυουσών διατάξεων

Αθήνα, 04 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ.: 315/2/33α

 

Προς:   Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν.:   Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών

 

Θέμα:  «Μεταγωγές κατά παράβαση ισχυουσών διατάξεων»

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών, με το επισυναπτόμενο έγγραφο προβαίνει σε ανοικτή καταγγελία συγκεκριμένων εντολών της διοίκησης, που ως φαίνεται, παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του αστυνομικού σώματος.

Πρόκειται για την υπ΄αριθ. 2/72000/0022/04-12-2001 ΚΥΑ περί οδοιπορικών εξόδων  και το Νόμο 4336/2015 που καθορίζει τις δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας και που το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει αξιώσει να εφαρμόζονται αυστηρά προκειμένου να καταδεικνύεται εμπράκτως ο σεβασμός της διοίκησης προ το αστυνομικό προσωπικό, δεδομένου ότι δικαιώματα δεν έχουν μόνο οι κρατούμενοι και τα σε συνοδεία τελούντα άτομα.

Δικαιώματα έχουν και οι συνάδελφοί μας, που κλήθηκαν κατά παράβαση των ισχυόντων να τελέσουν σήμερα συνοδεία κρατουμένων διανύοντας συνολικά 810 χιλιόμετρα,  χωρίς να  λάβουν την ανάλογη  διαταγή και δαπάνη διανυκτέρευσης και βεβαίως χωρίς να υπάρχει καμία μέριμνα από την πλευρά της διοίκησης για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Επειδή, μας είναι αδιανόητο να δεχθούμε ότι συνεχίζεται με τέτοια προχειρότητα και σε επικίνδυνο βαθμό, η διάθεση της αστυνομικής δύναμης, παρακαλούμε να μας απαντήσετε το ταχύτερο δυνατόν για τις δικές σας ενέργειες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της ΄Ενωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .