Χορήγηση ατομικών εφοδίων και ιματισμού στο αστυνομικό προσωπικό

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Χορήγηση ατομικών εφοδίων και ιματισμού στο αστυνομικό προσωπικό

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 403/6/13α

 

Προς:     Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

               Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν:     1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

                   Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ

               2) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας

 

Θέμα:    «Χορήγηση ατομικών εφοδίων και ιματισμού στο αστυνομικό προσωπικό».

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Σας επισυνάπτουμε την σχετική με το ανωτέρω θέμα αλληλογραφία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, με την επισήμανση ότι απαιτείται η άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης/Α.Ε.Α., καθότι θα πρέπει να χορηγηθούν τα προβλεπόμενα είδη στο αστυνομικό προσωπικό, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό και επιχειρησιακά άρτιο στην ενάσκηση των καθηκόντων του, όπως απαιτείται και επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς του Σώματος.

Τονίζουμε δε, πως οι συνάδελφοί μας δεν είναι επαίτες, πόσω μάλλον προύχοντες και άρχουσα τάξη, ώστε με ιδίες δαπάνες να καλύπτουν τα αυτονόητα που πρέπει να παρέχει η υπηρεσία και επιβάλλει αναφανδόν η αξιοπρέπειά τους. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της ΄Ενωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .