Εγκρίθηκε το αίτημα της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για αποζημίωση εξωσωματικών γονιμοποιήσεων

Εγκρίθηκε το αίτημα της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για αποζημίωση εξωσωματικών γονιμοποιήσεων

poasy

Αθήνα, 24 Μαΐου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 600/8/108

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εγκρίθηκε το αίτημα της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την οικονομική αποζημίωση δύο προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε περίπτωση απόκτησης πρώτου τέκνου.

Το αίτημα της Γραμματείας Γυναικών είχε αναδειχθεί αρχικά στην 6η Ευρεία Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών και έκτοτε αποτελούσε αντικείμενο παρεμβάσεών μας σε διάφορα επίπεδα.

Η Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.Α.Σ.Υ. χαιρετίζει την ως άνω απόφαση και ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, ο οποίος έθετε το αίτημα αυτό διαρκώς κατά τις συναντήσεις του με τους αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς αξιωματούχους, καθώς επίσης, τόσο τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Υποστράτηγο κ. Σωτήριο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ, όσο και τους εκπροσώπους μας στο Ίδρυμα κ. κ. Απόστολο ΜΟΥΡΤΗ και Νικόλαο ΙΜΒΡΟ, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο για τη συμβολή του στη θετική έκβαση του αιτήματός μας.

Με την ως άνω απόφαση επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά όχι μόνο η σημασία της λειτουργίας της Γραμματείας Γυναικών, αλλά και η αποτελεσματικότητα του αγώνα μας.

Δεν λησμονούμε ποτέ ότι η προστασία της Αστυνομικής Οικογένειας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .