Αίτημα για παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2021

Αίτημα για παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2021

poasy

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 302/2/83

 

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού

               Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ

           2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2021»

 

Κύριε Αρχηγέ,

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και κυρίως εξαιτίας των παρατεταμένων μέτρων πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο άδειας έτους 2021.

Ύστερα από αυτό παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας, ληφθεί μέριμνα για παράταση, του χρόνου διάνυσης της βραχείας άδειας, έτους 2021, έως και την 31-03-2022.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .