Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας και της Ε.Α.Υ. Ροδόπης δρομολογήθηκαν λύσεις στα αιτήματα των Δοκίμων Αστυφυλάκων

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας και της Ε.Α.Υ. Ροδόπης δρομολογήθηκαν λύσεις στα αιτήματα των Δοκίμων Αστυφυλάκων

poasy

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 314/8/14α

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά από τη χθεσινή μας παρέμβαση για την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των καταγγελιών που αφορούσαν τους υγειονομικούς ελέγχους και τις τοποθετήσεις των Δοκίμων Αστυφυλάκων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ επέδειξε τα αναμενόμενα αντανακλαστικά και όπως ενημερωθήκαμε σήμερα δρομολογήθηκαν λύσεις στα αιτήματά τους.

Ειδικότερα, για το μεν πρώτο ζήτημα των υγειονομικών ελέγχων κατά την αναχώρησή τους για τη νησιωτική χώρα, οι έλεγχοι έγιναν με μέριμνα της Υπηρεσίας, για το δε δεύτερο, αυτό των τοποθετήσεων στον τόπο ενδιαφέροντός τους, δόθηκε εντολή στην αρμόδια διεύθυνση να εξετάσει τα κατά περίπτωση αιτήματα ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή εκκίνηση της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .