Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της 29/06/2021

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της 29/06/2021

poasy

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 200/2/201θ

 

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της 29/06/2021

 

         

Σε συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, την 22α Ιουνίου 2021, συνεδρίασε σήμερα εκ νέου το ΔΣ αυτής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εξέταση του αιτήματος παραίτησης από Μέλος του ΔΣ του κ. Σταύρου ΜΠΑΛΑΣΚΑ.

Κατά τη συνεδρίαση, αφού αναγνώσθηκε το αίτημά του και έλαβαν γνώση αυτού μέσω τηλεδιάσκεψης τα συμμετέχοντα μέλη,  έγινε δεκτό το αίτημα της παραίτησής του από μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Δυο μέλη ψήφισαν «Παρών».

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης παρέλκει η συνέχιση της πειθαρχικής του υποθέσεως καθόσον ο ίδιος έθεσε τον εαυτό του εκτός Ομοσπονδίας.

Στην επόμενη συνεδρίαση, θα κληθεί να συμμετάσχει το πρώτο αναπληρωματικό Μέλος.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .