Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2020

Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2020

poasy

 

 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Αρ. Πρωτ.: 302/2/80

 

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

 

Θέμα: «Παράταση χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2020»

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Κατόπιν πολλαπλών οχλήσεων, αποδέκτης των οποίων γίνεται η Ομοσπονδία μας, επιθυμούμε την έκδοση σχετικής διαταγής για την παράταση του χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2020 πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ισχύει.

Οι λόγοι που επιβάλλουν αυτήν την παράταση είναι η αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν λόγω έκτακτων μέτρων πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Αποτέλεσμα αυτών είναι η δυσκολία χορήγησης των υπολοίπων ημερών κανονικής αδείας έτους 2020. Ως ενδεικτική – καταληκτική ημερομηνία προτείνεται αυτή της 31ης Οκτωβρίου 2021, με την επισήμανση της μη διαταραχής των ήδη προγραμματισμένων κανονικών αδειών.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .