Έκτακτη συνεδρίαση Εκτελεστικής Γραμματείας

Έκτακτη συνεδρίαση Εκτελεστικής Γραμματείας

 

poasy

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ.: 200/4/291

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, ζητήθηκαν εξηγήσεις από το μέλος της, κ. Γεώργιο ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, για τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και προσβάλουν το κύρος και το ήθος του συνδικαλιστικού μας κινήματος, σχετικά με τη μετακίνησή του σε άλλο Νομό από τον τόπο κατοικίας και εργασίας του, καθώς και με τους πυροβολισμούς που εκτέλεσε.

Επισημαίνεται ότι:

α) Η Ομοσπονδία δεν είναι δικαστήριο, ούτε θα υποκαταστήσει την ποινική και πειθαρχική διαδικασία που έχει δρομολογηθεί. Εντούτοις, οφείλει να επικοινωνήσει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα μείνει πιστή, με οποιοδήποτε κόστος, στους κανόνες επαγγελματικής και συνδικαλιστικής λειτουργίας της, όπως διατυπώνονται στα Καταστατικά της Κείμενα και Κώδικες, μεταξύ των οποίων είναι ότι «…πρώτοι εμείς σεβόμαστε τους δημοκρατικούς και κοινωνικούς κανόνες λειτουργίας της Πολιτείας, ότι εμείς πρέπει να αποτελούμε τα πρότυπα σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς και ότι εμείς πρέπει να πείσουμε ότι στις σχέσεις μας με τους συμπολίτες μας ακολουθούμε ίσες αποστάσεις και όμοια κριτήρια».

β) Ουδείς εξαιρείται από την τήρηση αυτών των Αρχών και στον έλεγχό τους δεν επιτρέπονται συναισθηματισμοί.

Μέχρι την λήξη των διαδικασιών που έχουν δρομολογηθεί, το προαναφερόμενο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, δεν εκπροσωπεί την Ομοσπονδία μας σε καμία του δήλωση.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .