Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς / αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς / αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19

poasy

Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ.: 100/2/23δ

 

 

Προς:   Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα:   «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς / αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

            

Σε συνέχεια των ενεργειών μας (σχετική η υπ’ αριθμ. 100/2/23β’ από 19/03/2020 ανακοίνωσή μας) για την εφαρμογή μέτρων προστασίας και του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο των γενικών μέτρων προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε την 11/05/2020 νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β-1800) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ανανέωση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας, με ειδική άδεια, για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με ασθένειες υψηλού κινδύνου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, ως προς τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις περαιτέρω χρήσης των αδειών αυτών.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .