Παράταση ισχύος άδειας ειδικού σκοπού

Παράταση ισχύος άδειας ειδικού σκοπού

poasy

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ.: 100/2/29-γ

 

Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση ισχύος άδειας ειδικού σκοπού»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η επισυναπτόμενη εγκύκλιος, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της οποίας παρατείνεται η ισχύς του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, όπως είχαμε αιτηθεί με το υπ’ αριθ. 1000/1/1, από 9 Μαΐου 2020, έγγραφό μας.

Ειδικότερα, με βάση την από 10-05-2020 δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄-1778) Κοινή Υπουργική Απόφαση (επισυνάπτεται), η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11/3 2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων /δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερωθούν τα μέλη σας – γονείς ανηλίκων τέκνων, που κάνουν χρήση των διατάξεων αυτών, δεδομένου ότι, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, το συνδικαλιστικό μας κίνημα είχε αναδείξει την αναγκαιότητα περαιτέρω εφαρμογής του μέτρου αυτού και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίησή του, καταγγέλλοντας φαινόμενα καταπάτησης δικαιωμάτων συναδέλφων μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .