Άδεια ειδικού σκοπού – Διευκόλυνση γονέων αστυνομικών

Άδεια ειδικού σκοπού – Διευκόλυνση γονέων αστυνομικών

poasy

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 100/2/21-α

 

Προς:   Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα:   «Άδεια ειδικού σκοπού – Διευκόλυνση γονέων αστυνομικών»

Σχετ.:  α) 100/2/19α από 11/03/2020 έγγραφό μας

           β) 100/2/17 από 11/03/2020 έγγραφό μας

           γ) 302/6 από 11/03/2020 έγγραφο πρωτοβάθμιων ενώσεων Αθηνών,

             Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά

           δ) 34/2020 από 12/03/2020 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

            

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και μετά τη σημερινή παρέμβαση κλιμακίου της Ομοσπονδίας μας στο Αρχηγείο-Υπουργείο, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ.1647/20/547875 από 12/03/2020 διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία προβλέπεται χορήγηση «άδειας ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις στο ένστολο αστυνομικό προσωπικό», κάνοντας πράξη το αίτημα του Συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ανωτέρω διαταγή και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .