Άμεση παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων - Επιβαλλόμενα αντανακλαστικά από τον κ. Αρχηγό

Άμεση παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων - Επιβαλλόμενα αντανακλαστικά από τον κ. Αρχηγό

poasy

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτ.: 503/1/7

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Απογευματινές ώρες χθες, 22 Αυγούστου 2019, κλιμάκιο της Ομοσπονδίας αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ και τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Χρήστο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ είχε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ προκειμένου να του επισημάνει τη μη ορθότητα της εγκυκλίου διαταγής του Αρχηγείου που είχε εκδοθεί νωρίτερα με θέμα την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών με αστυνομικό προσωπικό για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, μέσω της στελέχωσης των Διμοιριών Υποστήριξής τους.

Μετά την άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας, ο κ. Αρχηγός επέδειξε τα επιβαλλόμενα αντανακλαστικά και προέβη άμεσα στην διόρθωση της αρχικής απόφασης έτσι ώστε η δαπάνη για τις μετακινήσεις των συναδέλφων να μην επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί, αλλά το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας –Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις –Εθνικό πρόγραμμα 2014-2020.

Με τη θετική αυτή εξέλιξη αποτρέπονται δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκαλούνταν από την αρχική διαταγή, όπως π.χ. η επιβάρυνση της παγίας προκαταβολής των Διαχειρίσεων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χρήματα για προκαταβολές απλών μετακινήσεων, η επιβράδυνση της εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των υπομνημάτων (Αποσπάσεις έτους 2017 - 2018 δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμα) και άλλες.

Η Ομοσπονδία, τέλος, εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση του Αρχηγείου και διαβεβαιώνει τους συναδέλφους ότι θα παρακολουθεί την εφαρμογή της απόφασης αυτής ώστε να διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το συμφέρον του αστυνομικού προσωπικού που εκπροσωπούμε.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος  
  

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .