Διευκολύνσεις συναδέλφων λόγω εκλογών

Διευκολύνσεις συναδέλφων λόγω εκλογών

poasy

Αθήνα, 05 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 700/1/7δ

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθ. 1647/19/1431548 από 04/07/2019 διαταγή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α., αναφορικά με τη διευκόλυνση γονέων αστυνομικών κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .