Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019

Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 505/9/10-α

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019»

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 19-06-2019 ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, η οποία αφορά την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .