Παρατείνεται η Βραχεία Άδεια μετά από αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

poasy

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 302/2/67β

 

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2019»

 

Σχετ : Υπ' αριθ. 302/2/67 από 28/11/2019 έγγραφό μας

          

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι ύστερα από την ανωτέρω σχετική παρέμβασή μας, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας άδειας έτους 2019 μέχρι την 31/01/2020, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .