Καταλυτική η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος

Καταλυτική η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος

poasy

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 503/2/8ζ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η κοινή και συντονισμένη προσπάθεια της Ομοσπονδίας με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας, με αποδέκτες την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα με φυσικό επακόλουθο να δρέπουμε τους καρπούς των αγώνων προς όφελος των συναδέλφων μας.

Ενδεικτική των καθημερινών μας παρεμβάσεων είναι η έκδοση της υπ' αριθμ. 1647/19/2349700 διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία οι μετακινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων και δη αυτών των Διμοιριών Υποστήριξης προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών, εντάσσονται στο πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλειας  Εσωτερικών Συνόρων και όχι στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ο τεκμηριωμένος γραπτός και προφορικός λόγος του συνδικαλιστικού μας κινήματος, σε συνδυασμό με τις συνεχείς και δια ζώσης παρεμβάσεις, αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την επίτευξη των στόχων μας και την παροχή συνδικαλιστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με το υπ' αριθμ. 503/2/8ε από 04/11/2019 έγγραφό μας, ως απόρροια των  αντίστοιχων με το θέμα εγγράφων των συνδικαλιστικών μας Ενώσεων, έτυχαν θετικής έκβασης, που αν μη τι άλλο καταδεικνύει γιατί η συνδικαλιστική δράση επιβάλλεται να αντιπαλεύει κρατούσες αντιλήψεις και συνθήκες, που δυνητικά δυσχεραίνουν την λειτουργία του Σώματος και την εν γένει δομή των Υπηρεσιών του Κράτους σε ευαίσθητα ζητήματα των ημερών, όπως και το προαναφερόμενο.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος  

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .