Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ασφαλιστικό

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ασφαλιστικό

poasy

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 605/13/83

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την 06 Νοεμβρίου 2019, αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νότη ΜΗΤΑΡΑΚΗ, τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Παυλίνα ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ και τους συνεργάτες τους, μετά από αίτημά μας, προκειμένου να συζητήσουμε τα εκκρεμή ζητήματα του Κλάδου μας, καθώς και τις αλλαγές που θα επιφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα οι πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, από την πλευρά μας, αναπτύξαμε στην Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων τα εξής κοινά και εκκρεμή από την προηγούμενη Κυβέρνηση θέματα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων: α) την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3865/2010, διότι διαχωρίζει τα στελέχη σε δύο κατηγορίες με διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, χρόνους αναγνώρισης κ.λπ., β) την επέκταση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 12 του ν.3865/2010 «αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων» και στους στρατιωτικούς υπαλλήλους που ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α., γ) την τροποποίηση του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007, έτσι ώστε να λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος, πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται σε όλες τις οργανικές μονάδες και Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων και δ) την έκδοση των εγκυκλίων για την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, τον ελάχιστο χρόνο σπουδών και τον συντάξιμο χρόνο προσαύξησης που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του ν.3865/2010. Επίσης, ζητήσαμε ενημέρωση για τις αλλαγές στις οποίες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση στο ασφαλιστικό καθεστώς της χώρας, με βάση τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και τονίσαμε ότι, σε κάθε καινούργια διαμόρφωση του εν λόγω καθεστώτος, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι συνταγματικές επαυξημένες υποχρεώσεις και τα συνταγματικά περιορισμένα δικαιώματα των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Από την πλευρά τους, τόσο ο κ. Υφυπουργός, όσο και η κ. Γενική Γραμματέας, μας γνώρισαν ότι μέρος των προαναφερομένων ζητημάτων είναι γνωστά στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, θα επεξεργαστούν τις θέσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος επί όλων των θεμάτων, στο πλαίσιο των διατάξεων που ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία, αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα του λειτουργήματός μας, καθώς και την καθημερινή και αδιαμφισβήτητη προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο, ζήτησαν να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία, ενώ αιτηθήκαμε και περαιτέρω διευρυμένες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσία και στελεχών των Υπουργείων μας. Αναφορικά δε με τις επικείμενες αλλαγές, μας γνώρισαν ότι μέχρι στιγμής και με βάση τις δικαστικές αποφάσεις συνεχίζεται η υπαγωγή όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στον Ε.Φ.Κ.Α., στόχος του Υπουργείου είναι να αυξήσει το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι με πολλά έτη ασφάλισης να λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις, έχει ήδη ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό ο Ε.Φ.Κ.Α. για να επιταχυνθεί η έκδοση νέων συντάξεων και ως εκ τούτου και η χορήγηση επικουρικών συντάξεωνεφάπαξ βοηθημάτων από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ενώ προς το θετικό κινούνται οι μεταρρυθμίσεις για τους συνταξιούχους που επιθυμούν να εργάζονται παράλληλα με τη σύνταξή τους.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με επιχειρήματα και ζήλο, συνεχίζει να διεκδικεί και να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά και των αποστράτων μας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσωπική και κοινωνική τους ευημερία. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος  

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .