Διαβάστε την προσφυγή της Ομοσπονδίας στο Σ.τ.Ε. κατά του μνημονίου