Font Size

Cpanel

Όχι σε Μητέρες δύο ταχυτήτων…

gg poasy
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 600/8/29

Προς: Την Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Κοιν.: 1) Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

2) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

κ. Γεώργιο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ

Κυρία Υφυπουργέ,

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν.3865/2010, δίνεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, και συνεπώς και στις γυναίκες, η δυνατότητα ν' αναγνωρίζουν, ως συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας, ένα έτος για το πρώτο τέκνο και δύο έτη για κάθε επόμενο, μέχρι και το τρίτο παιδί.

gg poasy

Αθήνα, 08 Μαρτίου 2015

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Ας δούμε γυναίκες συναδέλφους σε ακόμα μεγαλύτερα αξιώματα!

  Η παγκοσμίως αφιερωμένη ημέρα στην Γυναίκα φαίνεται να βρίσκει την Ελληνική Αστυνομία ένα βήμα μπροστά. Πρόσφατα, η πολιτική ηγεσία επέλεξε να συντελέσει στο "γκρέμισμα" ενός ανδροκρατούμενου "κάστρου", επιλέγοντας μία γυναίκα, μία Αστυνόμο Α΄, για Υπασπιστή του Αναπληρωτή Υπουργού, καθηγητή κου Πανούση.

  Στις κρίσεις, που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα, η φυσική ηγεσία επέλεξε να οδηγήσει γυναίκες συναδέλφους σε ανώτερα και ανώτατα αξιώματα. Συγκεκριμένα, δύο γυναίκες κατέχουν πλέον το βαθμό του Υποστρατήγου, μία γυναίκα το βαθμό του Ταξιάρχου (ειδ. Καθηκόντων), τέσσερις γυναίκες το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και είκοσι δύο γυναίκες το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

Ανακοινώσεις της Γραμματείας Γυναικών για Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού και Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα

gg poasy

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

Προς: 1) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
          2) Τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
              κ. Δημήτριο ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
Κοιν: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
             Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
         2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

  Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας», που αναφέρει ότι:

  «Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο», θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στην πράξη παρατηρείται η μεταφορά αυτών και στις άδειες αστυνομικού προσωπικού ( εδάφιο γ΄ παράγρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986) ως εξής:

Τοποθέτηση της Αντιπροσώπου Ε.Α.Υ. Καβάλας και Αναπληρώτριας Γραμματέα της Γραμματείας Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γκιουζέλη Ελένης

giouzeli 24
Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ. Καβάλας
Αναπλ. Γραμ. της Γραμματείας Γυναικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ Ελένη

Η νέα γενιά αστυνομικών και τα προβλήματά της

  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι καλησπέρα,

  Εμείς οι νέοι αστυνομικοί της γενιάς των 40 ετών ασφάλισης, μεταφέρουμε τον αγωνιστικό μας χαιρετισμό, δηλώνοντας «παρών» στις εργασίες του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Υ. και ευχόμαστε τα συμπεράσματα που θα βγουν από αυτό να είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για το καλό της κοινωνίας, των πολιτών και των αστυνομικών.

  Στο σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θέλω να καταθέσω τις θέσεις και τις απόψεις που προβληματίζουν εμάς τους νέους και αποτελούν αντικείμενο απαίτησης από τη διοίκησή σας, ζητώντας παράλληλα «συγνώμη» σ' αυτούς που ενδεχομένως να πικράνω με τα λεγόμενά μου, όμως δυστυχώς ο μόνος τρόπος να είσαι αρεστός σε όλους είναι να μην ασχολείσαι με κανέναν και με τίποτε.

  Εμείς οι νέοι αστυνομικοί ξεκινάμε από την απαίτηση για άμεση και πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με το νόμο 4093/2012, και ψαλίδισαν τις ήδη μικρές μας αποδοχές.

  Εμείς οι νέοι συνάδελφοι των «Βαλκανικών Μισθών», οραματιζόμαστε ένα μισθολόγιο με πλήρη απαγκίστρωση από το στρατό, που να είναι δίκαιο, χωρίς ανισότητες, και να δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, και ειδικότερα των νέων χαμηλόβαθμων συναδέλφων μας.

Είσαι Εδώ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ