Font Size

Cpanel

Τα καταιγιστικά νέα μέτρα

poasy

Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 500/1/19στ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

  Το συνδικαλιστικό μας κίνημα κάνοντας ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό ενάντια στη δρομολογούμενη λαίλαπα των νέων μέτρων που ψηφίστηκαν χθες (07-11-2012) στη Βουλή δεν εγκαταλείπει τον αγώνα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή και εκτός της Βουλής και εντός αυτής εξάντλησε κάθε όριο προσπάθειας για την αποφυγή των δυσχερών οικονομικών μέτρων στους συναδέλφους. Τα μέτρα αλλάζουν άρδην τη ζωή όλων μας σε συνθήκες οριακής διαβίωσης με την περιχαράκωση, την ηττοπάθεια, και την παραίτηση να αποτελούν το θανάσιμο κίνδυνο της «επόμενης ημέρας» και κάτι τέτοιο είναι πολύ χειρότερο και από τις συνέπειες των απάνθρωπων μέτρων (επισυνάπτουμε επιγραμματικά τις συνέπειες και πίνακες μισθολογικού κόστους).

  Γι' αυτό οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι. Απαιτείται να μη χάσουμε το θάρρος μας, απαιτείται να συνεχίσουμε δοκιμαζόμενοι αλλά μη καμπτώμενοι, μπροστά σ' αυτή την πρωτόγνωρη δοκιμασία. Προέχει η διασφάλιση της μεταξύ μας αλληλεγγύης λόγω της ιδιαιτερότητας του λειτουργήματος μας καθώς διαφορετικά θα χαθούμε στη δίνη των εξελίξεων.

  Η ομοσπονδία μας μαζί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα θα αγωνιστούν με κάθε νόμιμο τρόπο για να καταπέσουν και να ακυρωθούν οι ληστρικές διατάξεις που έρχονται καταφανώς σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας μας για να μη γίνουν τα παιδιά μας σκλάβοι των λυμεώνων και των διεθνών τοκογλύφων.

  Κρατάμε και πάλι ψηλά τη σημαία συνεχίζοντας τη μάχη σε όλα τα επίπεδα και προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί.

  Δε θα μας αφανίσουν, ψηλά το κεφάλι!

  Από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι:

  1. Δε θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τα έτη 2013 και 2014, ενώ για τα έτη 2015 – 2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012, ήτοι 580 άτομα κατ' έτος.

  2. Η μείωση των μηνιαίων αποδοχών μας ανέρχεται έως και τα 1.125€ (επισυναπτόμενοι πίνακες) από την 01-08-2012 μετά τη μείωση των Β.Μ. Βάσης Υ/Β΄ (μονάδα) από το ποσό των 899€ στο ποσό των 875€, τη μείωση των συντελεστών που διαμορφώνουν τους Β.Μ. οι οποίοι συμπαρασύρουν τη μείωση και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, τη μείωση επιδομάτων ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης, Διοίκησης, ειδικών συνθηκών, εξομάλυνσης. Επιπρόσθετα θα επέλθει και περαιτέρω μείωση λόγω της μείωσης της αμοιβής για την νυκτερινή εργασία από τα 2,93€ ανά ώρα στα 2,60€, τον εξαφανισμό – μείωση της οικογενειακής παροχής με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και την κατάργηση των επιδομάτων δώρων- αδείας (1000€) από την 01-01-2013.

  3. Η περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους των αμειβομένων από το ειδικό μισθολόγιο των ένστολων θα ανέλθει κατά 130 εκατ. € το έτος 2013 και επιπρόσθετα κατά 88 εκατ. € το έτος 2014, έτος κατά το οποίο προβλέπεται η εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου, χωρίς να αποτυπώνεται ο τρόπος υλοποίησης του.

  4. Η περαιτέρω μείωση των ανώτατων δαπανών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από τα 2.003 δις το 2012, θα ανέλθει στα 1.839 δις το 2013 και τα 1.755 δις το 2014.

  5. Η εφαρμογή κλιμακωτής προοδευτικής μείωσης του συνολικού εισοδήματος των συντάξεων (κύριας, επικουρικής, μερίσματος) για όσους λαμβάνουν από το Δημόσιο Τομέα μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και από το πρώτο ευρώ ως ακολούθως:

  α) για το ποσό άνω των 1.000,01€, έως και 1.500€ μείωση κατά 5% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01€.

  β) για το ποσό άνω των 1.500,01€, έως και 2.000€ μείωση κατά 10% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01€.

  γ) για το ποσό άνω των 2.000,01€, μείωση κατά 15% και το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01€.

  Παράλληλα αποτυπώνεται περαιτέρω μειώσεις εξαιτίας των περικοπών των ειδικών μισθολογίων έως το 2016 κατά 169 εκατ. € συνολικά.

  Επίσης, καταργούνται τα επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

  6. Η μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων για όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος:

- κατά 1,94% στο Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών

- κατά 45,49% στο Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Α.Π.

- κατά 41,52% στο Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

  Με απόφαση του ΥΠΕΚΑΠ και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί να αυξομειώνεται το παραπάνω οριζόμενο ποσοστό μείωσης μέχρι 35%.

  Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι με απόφαση του ΥΠΕΚΑΠ που εκδίδεται μέχρι την 31.12.2012 καθορίζεται νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των τομέων πρόνοιας ώστε μετά την 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθημα να υπολογίζεται στην νέα αυτή τεχνική βάση.

  7. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την 31-12-2012 λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας όπου αυτά προβλέπονται δε θίγονται και δύναται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

  Η Ομοσπονδία μας έδωσε μάχη έως και την τελευταία στιγμή για να μην υπάρξει αυξομείωση τόσο για τους στην ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους προτείνοντας ανεπιτυχώς συγκεκριμένες προτάσεις επί των θεμάτων αυτών.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !

ypografes-poasy

500-1-19st_1

500-1-19st_2

500-1-19st_3b

500-1-19st_3a

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα