Π.Ο.ΑΣ.Υ. 29ο Πανελλαδικό Συνέδριο - Είναι επικίνδυνο το επάγγελμα του Αστυνομικού;;;

Εργασίες 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Εργασίες 28ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 10:35

28ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

28ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .