Υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά την περίοδο της αναστολής χορήγησης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά την περίοδο της αναστολής χορήγησης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό

poasy

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 302/2/76β

 

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

          2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: «Υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά την περίοδο της αναστολής χορήγησης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Με το από 8 Δεκεμβρίου 2020 έγγραφό μας (Αρ. Πρωτ.: 302/2/76) με θέμα «Υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά την περίοδο της αναστολής χορήγησης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό», σας υποβάλλαμε εμπεριστατωμένα ένα αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος που άπτεται ευθέως των εργασιακών δικαιωμάτων κάθε Έλληνα και Ελληνίδας Αστυνομικού. 

Εδώ και ενάμισι χρόνο ολόκληρο το αστυνομικό προσωπικό βιώνει πρωτόγνωρες συνθήκες υπηρεσιακής απασχόλησης εξαιτίας των κρίσεων (μεταναστευτικό, πανδημία κλπ) που έχει επωμισθεί να αντιμετωπίσει ο αστυνομικός μας οργανισμός, με αποτέλεσμα το αναφαίρετο δικαίωμα της ανάπαυσης, να τελεί υπό διαρκή αναστολή.  Λαμβάνοντας επομένως υπόψη τις ανάγκες και τα δικαιώματά του σας ζητήσαμε να αποδεχθείτε το αίτημά μας έτσι ώστε να αποζημιωθούν όλοι οι αστυνομικοί, για την υλική ζημία, αλλά και για την βλάβη που έχουν υποστεί από το 2019 και εντεύθεν.

Επανερχόμαστε στο αίτημα αυτό και παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας και όσα αναφέρει στο επισυναπτόμενο έγγραφό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης , ιδίως δε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, η παράταση του χρονικού διαστήματος για τη λήψη των κανονικών αδειών από το αστυνομικό προσωπικό, έχει καταλήξει να είναι μια πάγια τακτική της Ηγεσίας για να καλυφθεί η έλλειψη προσωπικού σε κάθε απρόβλεπτο ή σημαντικό γεγονός υπηρεσιακού ενδιαφέροντος. Τονίζεται δε ότι το αστυνομικό προσωπικό έχει μετατραπεί σε «παιδί για όλες τις δουλειές»,  αλλά δυστυχώς, όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, τόσο μικρότερη είναι η αναγνώριση που λαμβάνει από την Πολιτεία.

Επειδή, τέλος, δεν είναι αυτονόητη ούτε η χορήγηση των κανονικών αδειών εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων του νέου έτους, αφού η συνέχιση των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας θεωρείται βεβαία, θα ήταν πρέπον από την πλευρά σας να δρομολογήσετε εγκαίρως τη δυνατότητα αποζημίωσης όλων των ημερών της μη ληφθείσας αδείας, αφενός καθησυχάζοντας το αστυνομικό προσωπικό ότι θα τύχει δίκαιης αντιμετώπισης, αφετέρου δε ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα  που δεν γεννήθηκε από το πουθενά αλλά έρχεται να απαντήσει σε υπαρκτά υπηρεσιακά προβλήματα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 (Το έγγραφο της Ένωσης επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .