Αμοιβαίες Μεταθέσεις Αστυνομικού Προσωπικού

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Αστυνομικού Προσωπικού

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 301/1/113α

 

Προς:   Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ

           2) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού    Ταξίαρχο κ. Χρήστος ΚΟΝΔΥΛΗΣ

            3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας

 

Θέμα: «Αμοιβαίες Μεταθέσεις Αστυνομικού Προσωπικού»

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η διαδικασία των προβλεπόμενων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΠΔ. 75/2016, αναφορικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού, δεν θα πρέπει να αναστέλλεται ούτε να παύει να υφίσταται για οιονδήποτε λόγο, τουναντίον μάλιστα θα πρέπει να παραμένει ενεργή ιδίως στην ισχύουσα επετηρίδα, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας.

Επιβάλλεται λοιπόν και κατά τον τρέχον έτος 2020, μετά και από την πλήρωση του πίνακα μεταθέσεων τακτικών και έκτακτων, να υφίστανται οι λόγοι αυτοί και να γεννάται το δικαίωμα υποβολής της αίτησης  αμοιβαίας μετάθεσης στο τόπο συμφερόντων, ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων λόγων, ώστε η επετηρίδα να παραμένει ενήμερη προς αποφυγή μελλοντικών στρεβλώσεων που κατά το πρόσφατο παρελθόν απασχόλησαν σύσσωμη την αστυνομική οικογένεια και το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της Ένωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .