Άρθρα Ενώσεων 2019 (146)

Αυθαιρεσίες της Διοίκησης

Αυθαιρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης

Ενσωμάτωση της Αστυνομικής Εργασιακής Νομοθεσίας (Π.Δ. 394/2001 & 173/2013) στην ηλεκτρονική εφαρμογή του police on line

Αναξιοκρατικές και αδιαφανείς επιλογές της Διοίκησης

Διασφάλιση των εκλογικών και εργασιακών δικαιωμάτων του αστυνομικού προσωπικού

Αίτημα για ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου της ΕΛ.ΑΣ. στο 424 ΓΣΝ

Προβλήματα Δ.Α. Σερρών

Ενίσχυση της Δ.Α. Κορινθίας με Αστυνομικό προσωπικό

Υπολογισμός μορίων βάσει χιλιομετρικής απόστασης

Αγώνας μπάσκετ για φιλανθρωπικό σκοπό

Ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικά μέσα στη Δ.Α. Σάμου

Ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών της Δ.Α. Ηρακλείου

Χορήγηση ειδικής άδειας & μειωμένου ωραρίου και στους δύο γονείς λόγω αναπηρίας τέκνου

Αποτίμηση σχεδίου ΠΕΡΣΕΑΣ – Προτεινόμενες αλλαγές

Ο παραλογισμός της εποπτείας

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .