Άρθρα Ενώσεων 2019 (146)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης επί θεμάτων δημόσιας τάξης και προβλήματα  που προξενεί

Τεράστια έλλειψη αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά

Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης δημοτών – επισκεπτών Ηρακλείου

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. Πόθεν Έσχες

Υπηρεσιακές ανάγκες του Αερολιμένα Ακτίου

Στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών με αξιοκρατικές διαδικασίες

Κατάργηση του ατομικού βιβλιαρίου Ασθενειών (Υπόδειγμα Υ-17)

Λειτουργία ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου & επικείμενη ίδρυση ανοιχτής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Προβλήματα που αφορούν το Κ.Υ.Τ. και το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. Πόθεν Έσχες

Διακοπή αποσπάσεων. Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 100/2003

Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού. Παγία προκαταβολή

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .