Ενσωμάτωση της Αστυνομικής Εργασιακής Νομοθεσίας (Π.Δ. 394/2001 & 173/2013) στην ηλεκτρονική εφαρμογή του police on line

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ενσωμάτωση της Αστυνομικής Εργασιακής Νομοθεσίας (Π.Δ. 394/2001 & 173/2013) στην ηλεκτρονική εφαρμογή του police on line

poasy

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 315/5/31-α

Προς : Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

 

Κοιν.:  1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

2) Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας

3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας

 

Θέμα: «Ενσωμάτωση της Αστυνομικής Εργασιακής Νομοθεσίας (Π.Δ. 394/2001 &

173/2013) στην ηλεκτρονική εφαρμογή του police on line»

 

Κύριε Αρχηγέ,

   

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας με το επισυναπτόμενο έγγραφό της (Αρ. Πρωτ.:29/2019 από 23-05-2019), αναδεικνύει τα προβλήματα της καταστρατήγησης της νομοθεσίας όσον αφορά στο εργασιακό καθεστώς του αστυνομικού προσωπικού (μη χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων, μη έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας με συνεχείς μάλιστα τροποποιήσεις αυτής, μη τήρηση του εναλλασσόμενου ωραρίου εργασίας, υπερεργασία που υπερβαίνει τον εβδομαδιαίο χρόνο κατά περίπτωση κλπ) και συντασσόμενη με την πρόταση της Ε.Α.Υ. Αχαΐας προτείνει ο έλεγχος της διάταξης Υπηρεσίας και οι τροποποιήσεις της να γίνονται μέσω του συστήματος «POL» έτσι ώστε να διασφαλιστεί η χρηστή διοίκηση και  να μπει ένα τέλος στην αυθαιρεσία της διοίκησης.

Η ως άνω πρόταση έχει τεθεί και από την Ομοσπονδία μας σε επίπεδο Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας κατά τη συνεδρίαση των Γενικών μας Συμβουλίων αλλά και των Συνεδρίων κατά κόρον μάλιστα όπως και εγγράφως (υπ’αρίθμ. 302/9/62-α από 22/07/2016 επισυναπτόμενο έγγραφό μας), με την επισήμανση ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη η αξιοποίηση των συστημάτων πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όχι μόνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών, αλλά και για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν τα δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού.

Η χρηστή διοίκηση δεν αποτελεί θεωρητική υπόθεση αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλώ δε μάλλον όταν το αστυνομικό προσωπικό απειλείται διαρκώς και παντί τω τρόπω πρέπει να διασφαλίζεται η ζωή και η αξιοπρέπειά του.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .