Ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό

Αθήνα, 09 Απριλίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 401/3/157-α

 

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

 

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

2) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: «Ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό»

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Παρακαλούμε όπως, η υποβαλλόμενη πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με το υπ’ αριθμ. 32/2019 από 01/04/2019 επισυναπτόμενο έγγραφό της τύχει θετικής κατάληξης, αναφορικά με την ενίσχυση  από Δοκίμους Αστυφύλακες την τρέχουσα χρονική περίοδο της Διεύθυνσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Η επικείμενη αύξηση της επισκεψιμότητας στον εν λόγω Αερολιμένα, σε συνδυασμό με την επέκταση των εγκαταστάσεών του, καθιστούν αναγκαία και επιτακτική την ενίσχυση αυτή, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το τεράστιο μεταφορικό έργο σε συνθήκες ασφαλούς πρόληψης, με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση και υποστήριξη της βαριάς μας βιομηχανίας που ακούει στο όνομα τουρισμός.

Γίνεται κατανοητό ότι, η υπάρχουσα δύναμη δεν επαρκεί για τον σκοπό αυτό και πάγιο αίτημά μας αποτελεί η ενίσχυσή της με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Βεβαίως η τοποθέτηση των Δοκίμων Αστυφυλάκων δεν παύει να αποτελεί μια λύση έστω και πρόσκαιρη, αλλά η φιλοσοφία που πρέπει να μας διέπει είναι πως κάθε αστυνομική υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και εύρυθμα, πλην εκτάκτων και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών που κατά περίπτωση ανακύπτουν.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

          

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .