Εφαρμογή νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Εφαρμογή νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού

Αθήνα, 03 Απριλίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 401/3/155α

          

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης  

 

Θέμα: «Εφαρμογή νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού»

 

Κύριε Αρχηγέ,

Παρακαλούμε, όπως εκ της θεσμικής σας θέσεως παρέμβετε άμεσα ώστε, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ως προς την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, που επιβάλει την πληκτρολόγηση των Ευρωπαίων Πολιτών στους Κρατικούς Αερολιμένες της Χώρας. Εν προκειμένω, σας επισυνάπτουμε το υπ΄αριθμ. 30/2019 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με το οποίο έγγραφο εκφράζεται η έντονη ανησυχία από την εφαρμογή αυτού του μέτρου στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Κ.Α.Θ.), σε συνδυασμό με την ελλιπή στελέχωση σε έμψυχο δυναμικό αυτής της νευραλγικής Υπηρεσίας.

Τονίζουμε δε, πως φαινόμενα ανάλογα παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο του 2017, που επέφεραν και τότε πλείστα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της (Δ.Α.Κ.Α.Θ.), με αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση αυτής της απόφασης. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι το έργο αστυνόμευσης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει αυξηθεί κατά πολύ, λόγω της απόπειρας να εξέλθουν παρανόμως από τη χώρα παράτυποι μετανάστες και τις πολλαπλές συλλήψεις που συνεπάγεται αυτή η παράνομη πράξη, με όλα τα δικονομικά επακόλουθα που επιφέρει.

Ευελπιστούμε ότι, οι προτάσεις της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα αξιολογηθούν δεόντως καθότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση , με γνώμονα πάντοτε την έξωθεν καλή μαρτυρία του Σώματος και τη μη διασάλευση της τάξης στην (Δ.Α.Κ.Α.Θ.), που θα αποτραπεί μόνο με την ενίσχυση της από στελεχιακό δυναμικό.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .