Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 500/7/56-α

 

Προς:Τον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής

Υποστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ

 

Κοιν.:1) Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού /Α.Ε.Α.

2) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

             

 

Θέμα: «Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ»

 

Στρατηγέ,

Σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθμ. 009 από 31-01-2019 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, που αφορά κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην Τ.Π.Δ.Υ.), σύμφωνα με την αναδρομική καταβολή χρημάτων κατόπιν της τελεσίδικης απόφασης του ΣτΕ για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 31-12-2016.

Η Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας, σας επισημαίνει ότι κακώς παρακρατήθηκαν τα ποσά αυτά, διότι το επίμαχο χρονικό διάστημα οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δεν είχαν καμία μετοχική σχέση με το Ταμείο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες όπως, οι αχρεωστήτως  καταβληθέντες ασφαλιστικές εισφορές επιστραφούν άμεσα στους δικαιούχους και βεβαίως να παύσει η οποιαδήποτε κράτηση, που τυχόν συνεχίζει να υφίσταται. 

 

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O
Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

          

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .