Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού το οποίο εκτελεί καθήκοντα γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού το οποίο εκτελεί καθήκοντα γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 302/09/82α

 

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ. 

          2) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού      Ταξίαρχο κ. Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟ. 

           3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας.

 

 

Θέμα: «Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού το οποίο εκτελεί καθήκοντα   γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας».

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Σε συνέχεια του  υπ΄αρίθμ. 302/9/81-α από 22/10/2019 εγγράφου μας, επανερχόμαστε στο θέμα με αφορμή το ομοειδές ερώτημα που καταθέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας, με το οποίο επισημαίνεται ότι, παρότι έχει παρέλθει χρονική διάρκεια πλέον των 6 μηνών από προγενέστερο ερώτημά της δεν υπήρξε η ανάλογη απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμη και επιβεβλημένη η θεσμική σας παρέμβαση ούτως ώστε, να εκδοθεί μια νέα διαταγή ή εγκύκλιος με την επισήμανση πως έχουν παρέλθει πολλά έτη από την θέσπιση του Π.Δ 394/2001 και έχουν ομοίως επέλθει σημαντικές

αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία αρθ. 41 Ν.3979/2011 (Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις), ενώ οι σχετικές εκδοθείσες διαταγές των προκατόχων σας κκ. Αρχηγών κατά τα έτη 2001 και 2011 θα πρέπει να εμπλουτιστούν και να εναρμονισθούν στο σήμερα και για τους λόγους αυτούς εμμένουμε ως Ομοσπονδία για την έκδοση νέας σχετικής διαταγής ώστε να παύσει ή κατά το δοκούν ερμηνεία των διοικούντων υπηρεσιακών παραγόντων.

Σας αποστέλλεται η σχετική με το θέμα αλληλογραφία.         

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της ΄Ενωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο) 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .