Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. Πόθεν Έσχες

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. Πόθεν Έσχες

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 305/6/16-α

 

Προς:   1) Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

             2) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧOΪΔΗ

             3) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΙΑΡΑ

 

Κοιν.:   1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

             2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα:  «Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. Πόθεν Έσχες»

        

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

 

Επανερχόμαστε στο από 13 Αυγούστου 2019 έγγραφό μας (Αρ. Πρωτ.: 305/6/15-α) με θέμα «Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. Πόθεν Έσχες», προκειμένου να σας επισημάνουμε ότι δεν έχουμε λάβει απάντηση επ’ αυτού, αν και το πρόβλημα παραμένει με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους θιγομένους συναδέλφους μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ισχύουσα διάταξη περί επιβολής προστίμου 300 ευρώ λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης είναι άδικη, δεδομένων των οικονομικών απωλειών και των γενικότερων επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε όλο το αστυνομικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια.

Επειδή συνεχίζονται τα εύλογα παράπονα και οι καταγγελίες εκ μέρους Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας, παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο εύλογο αίτημά μας ώστε να εξαιρεθούν οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι από την καταβολή του προστίμου καθόσον στις περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτό, δεν υπήρξε δόλος ούτε σκοπιμότητα, παρά εγγενείς αδυναμίες. Σημειωτέον δε ότι οι δηλώσεις πόθεν έσχες είχαν υποβληθεί κανονικά, σε προγενέστερο χρόνο, πριν δηλαδή από την θέσπιση του ν.4571/2018, σύμφωνα και με τον οποίο έχετε την ευχέρεια με Κοινή Απόφαση να τροποποιείτε το ποσό των παραβόλων, ικανοποιώντας ένα καθ΄ όλα δίκαιο αίτημά μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της ΄Ενωσης εμπεριέχεται στο συνημμένο αρχείο) 

Σχετικά Άρθρα

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .